×

Publikacje

Męskie nowotwory

Autorzy: Roman Sosnowski
Ukazano w: Puls Medyczny 11.2021

Współpraca fizjoterapeuty i urologa w opiece nad chorymi z rakiem gruczołu krokowego poddanymi radykalnemu leczeniu chirurgicznemu

Autorzy: Anna Rosa, Piotr Kazimierski, Roman Sosnowski
Ukazano w: Przegląd Urologiczny 4/2021

Alternative tobacco products use and its impact on urologic health – will the lesser evil still be evil? A commentary and review of literature

Autorzy: Marc A. Bjurlin, Hubert Kamecki, Terry Gordon, Roman Sosnowski
Ukazano w: Central European Journal of Urology 74/2021

Rak pęcherza moczowego – specjalistyczne wyzwanie dla podstawowej opieki zdrowotnej

Autorzy: Hubert Kamecki, Jakub Dobruch, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow
Ukazano w: Podyplomie.pl 02/2021

Introduction of Telemedicine During the COVID-19 Pandemic: A Challenge for Now, an Opportunity for the Future

Autorzy: Roman Sosnowski, Hubert Kamecki, Steven Joniau, Jochen Walz, Zachary Klaassen, Joan Palou
Ukazano w: European Urology 87/2020

Rola i miejsce antagonistów LHRH w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego

Autorzy: Tomasz Borkowski, Roman Sosnowski, Piotr Chłosta, Przemysław Dudek
Ukazano w: Przegląd Urologiczny, 2019

Analiza czynników wpływajaących na strategie postępowania u chorych z rozpoznanym rakiem gruczołu krokowego w Polsce i porównanie z aktualnymi wytycznymi EAU

Autorzy: Roman Sosnowski, Olga Kuczkiewicz, Katarzyna Moskal, Łukasz Dobski
Ukazano w: Przegląd Urologiczny, 2019

Zespół metaboliczny i rozrost łagodny stercza

Autorzy: Hubert Kamecki, Roman Sosnowski
Ukazano w: Diabetologia po Dyplomie, 2019

Jak prowadzić aktywną obserwację u pacjenta z rakiem gruczołu krokowego – przegląd wytycznych

Autorzy: Hubert Kamecki, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow
Ukazano w: Przegląd Urologiczny, 2019

The diagnosis of bladder cancer: are we missing a teachable moment for smoking cessation?

Autorzy: Roman Sosnowski, Hubert Kamecki, Marc A. Bjurlin, Krzysztof Przewoźniak
Ukazano w: Translational Andrology and Urology, 2019

Zespół metaboliczny i rozrost łagodny stercza

Ukazano w Diabetologia po Dyplomie, 2019

Wykorzystanie nowoczesnych biomarkerów w diagnostyce i leczeniu raka pęcherza moczowego na przykładzie szlaku FGFR3

Autorzy: Paulina Gapska, Paweł Stajno, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow, Maciej Wieczorek, Aleksandra Stańczak
Ukazano w: Przegląd Urologiczny, 2018

Kryteria kwalifikacji chorych z rakiem stercza do aktywnej obserwacji. Których pacjentów można, a których należy nią objąć?

Autorzy: Hubert Kamecki, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow
Ukazano w: Przegląd Urologiczny, 2018

Basic methods for the assessment of the health related quality of life in uro-oncological patients

Autorzy: Roman Sosnowski, Marta Kulpa, Mariola Kosowicz, Fabrizio Presicce, Francesco Porpiglia, Andrea Tubaro, Cosimo De Nunzio, Tomasz Demkow
Ukazano w: Minerva Urologica e Nefrologica, 2017

Basic issues concerning health-related quality of life

Autorzy: Roman Sosnowski, Marta Kulpa, Urszula Ziętalewicz, Jan Karol Wolski, Robert Nowakowski, Robert Bakuła, Tomasz Demkow,
Ukazano w: Central European Journal of Urology, 2017

Assessment of quality of life in patients surgically treated for penile cancer Impact of aggressiveness in surgery

Autorzy: Roman Sosnowski, Jan Karol Wolski, Marta Kulpa, Urszula Ziętalewicz, Mariola Kosowicz, Tomasz Kalinowski, Tomasz Demkow
Ukazano w: European Journal of Oncology Nursing, 2017

Aktywna obserwacja - nowa strategia leczenia zachowawczego nowotworu prostaty

Autor: Roman Sosnowski
Ukazano w: Kwartalnik NTM, 2017

Rak prostaty. Od czego zależy scenariusz choroby

Z dr n. med. Romanem Sosnowskim rozmawiał Wojciech Moskal
Ukazano w: Tylko zdrowie, 2017

Smoking Cessation and Urology: A New Domain for Prevention and Treatment

Autorzy: Roman Sosnowski, Paolo Verze, Cosimo De Nunzio, Marc A. Bjurlin
Ukazano w: European Urology, 2016

Role of cigarette smoking in urological malignancies and clinical interventions for smoking cessation

Autorzy: Roman Sosnowski, Marc A. Bjurlin, Paolo Verze, Cosimo De Nunzio, Shahrokh F. Shariat, Maurizio Brausi, Nicholas M. Donin
Ukazano w: Central European Journal of Urology, 2016

Quality of life in penile carcinoma patients – post-total penectomy

Autorzy: Roman Sosnowski, Marta Kulpa, Mariola Kosowicz, Jan Karol Wolski, Olga Kuczkiewicz, Katarzyna Moskal, Michał Szymański, Tomasz Kalinowski, Tomasz Demkow
Ukazano w: Central European Journal of Urology, 2016

The role of the urologist in smoking cessation: Why is it important?

Autorzy: Roman Sosnowski, Krzysztof Przewoźniak
Ukazano w: Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations 33, 2015

Rak gruczołu krokowego– istotny problem epidemiologiczny i kliniczny we współczesnej medycynie

Autorzy: Roman Sosnowski, Jakub Dobruch, Marta Skrodzka, Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska
Ukazano w: Medycyna po Dyplomie, 2014

Wskazania do hormonoterapii w raku stercza

Autor: Roman Sosnowski
Ukazano w: Hormonoterapia analogami LHRH w raku stercza – wskazówki praktyczne, 2014

Modern diagnostic and treatment regimens are needed to achieve the best cancer and quality of life control

Autorzy: Roman Sosnowski, Wojciech Michalski, Marta Kulpa
Ukazano w: Central European Journal of Urology, 2014

Precise pathological assessment plays a key role in proper patient management in nonseminoma germ cells tumor

Autorzy: Roman Sosnowski, Marcin Ligaj
Ukazano w: Central European Journal of Urology, 2013

Nie tylko dla księgowego

Autor: Marta Jakubiak
Ukazano w: Gazeta Lekarska, 2013

Tego raka będzie więcej

Autor: Sławomir Zagórski; Rozmowa z Romanem Sosnowskim
Ukazano w: Gazeta Wyborcza, 2013

Renal function after nephron-sparing surgery for renal tumors

Autorzy: Roman Sosnowski, Małgorzata Benke, Tomasz Demkow, Marcin Ligaj, Wojciech Michalski
Ukazano w: Central European Journal of Urology, 2012

NTM powikłanie po leczeniu onkologicznym (wywiad)

Z dr n. med. Romanem Sosnowskim rozmawia Magdalena Kowalewska
Ukazano w: Kwartalnik NTM, 2012

Męski problem! Jak im pomóc?

Autor: Roman Sosnowski
Ukazano w: Świat & Ludzie, 2012

Męska sprawa

Autor: Roman Sosnowski
Ukazano w: TeleTydzień, 2012

Laparo-endoscopic single-site surgery: recent advances in urology

Autorzy: Riccardo Autorino, Roman Sosnowski, Marco De Sio, Omero Simone, Ali Khalifeh, Jihad H. Kaouk
Ukazano w: Central European Journal of Urology, 2012

Jakość życia w nowotworach układu moczowo-płciowego

Autor: Roman Sosnowski
Ukazano w: 2012

Urinary incontinence after radical prostatectomy– experience of the last 100 cases

Autorzy: Roman Sosnowski, Michał Szymański, Jan Karol Wolski, Tomasz Nadolski, Tomasz Kalinowski, Tomasz Demkow, Piotr Peczkowski, Małgorzata Pilichowska, Marcin Ligaj, Wojciech Michalski
Ukazano w: Central European Journal of Urology, 2011

Benign Prostatic Hyperplasia and Lower Urinary Tract Symptoms: Research Priorities

Autorzy: Cosimo De Nunzio, Sascha Ahyai, Riccardo Autorino, Alexander Bachmann,Waldemar Bialek, Alberto Briganti, Oliver Reich, Roman Sosnowski, Nikesh Thiruchelvam, Giacomo Novara
Ukazano w: European Urology, 2011

Start