×

Urolog Profesor Instytutu, dr hab. Roman Sosnowski - życiorysProf. Inst. Roman Sosnowski ukończył Warszawską Akademię Medyczną, I Wydział Lekarski. Od 1997 roku pracuje w Klinice Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie. Specjalizacje z chirurgii otrzymał po odbyciu praktyk w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Specjalizacje z urologii odbył w Oddziale Urologicznym Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (oddział posiadający akredytacje European Bord of Urology) w Międzylesiu. W 2005 roku uzyskał tytuł specjalisty urologa a także tytuł Fellow of the European Board of Urology (FEBU). Przed laty obronił przewód doktorski poświęcony historii urologii. W 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nadany przez Radę Naukową Centrum Onkologii - Instytut Im. Marii Skłodowskiej - Curie. Odbył kilka staży zagranicznych w wiodących klinikach urologicznych m.in. Aarhus Univeristy Denmark, Klinikum Kassel Germany, Memorial Sloan-Kattering Cancer Center, New York USA. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych oraz kilku rozdziałów w monografiach onkologiczno-urologicznych. Brał aktywny udział jako wykładowca, recenzent i organizator w wielu zjazdach naukowych w kraju i zagranicą. Od lipca 2023 roku doktor Roman Sosnowski jest Kierownikiem Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej w Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. W sierpniu 2023 roku rozpoczął wykonywnaniów zabiegi z wykorzystaniem systemu robotowego daVinci.

Szczególne zainteresowania doktora Sosnowskiego dotyczą diagnostyki i leczenia schorzeń nowotworowych układu moczowo-płciowego. Ponad wykonywaną terapię chirurgiczną szczególnie angażuje się w edukacje pacjentów w okresie przed hospitalizacją jak i w proces rehabilitacji po leczeniu operacyjnym. Jest twórcą programów wspierających chorych z rakiem prostaty, prącia czy pęcherza moczowego.

Ponadto aktywnie wspiera pomocą merytoryczną stowarzyszenia i grupy pacjenckie angażując się w działania związane ze świadomością zdrowotną, profilaktyką pierwotną i wtórną, edukacją urologiczną. W 2012 roku wraz z Departamentem Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia był pomysłodawcą, twórcą a następnie realizatorem największego Polskiego projektu edukacyjnego poświęconego profilaktyce chorób uro-onkologicznych (Mężczyzna 45plus).

Wybrane staże i stypendia doktora Sosnowskiego:

2016 r.
Roczny staż laparaskopowy w Oddziale Urologii Laparoskopowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy
2012 r.
Stypendium naukowe Europejskiego i Kanadyjskiego Towarzystwa Urologicznego
2009 r.
Staż naukowy w Klinice Urologii MSKCC, Nowy Jork, USA
2007 r.
Staż naukowy w Klinice Urologii, Kassel, Niemcy
2002 r.
Stypendium naukowe w Klinice Urologii, Uniwersytet Aarhus, Dania
Certyfikaty
Dokumenty potwierdzające umiejętności i kompetencje doktora Sosnowskiego.
Made by: media media mediacyfrowe.pl
Start